Ce nu este bine să faci, de obicei, vinerea? Tradiția care îți aduce noroc în casă

Sfânta Vineri este cea mai importantă din săptămână, iar de-a lungul anilor, oamenii au început să țină cont de anumite tradiții și superstiții.

De-a lungul anilor, oamenii au început să țină cont de mai multe tradiții și superstiții pentru a se feri de ghinion, dar și pentru a atrage norocul asupra căminului lor.

Cea mai importantă zi din săptămână este vinerea, iar acestea sunt lucrurile pe care nu trebuie să le faceți în această sfântă zi.

Ziua de vineri este foarte importantă, având o poveste foarte specială pentru credincioși.

Se crede că Vineri l-a străpuns pe Domnul Hristos în coastă, iar în sângele ce i-a curs s-au botezat toate sufletele ce erau în iad, iar din acest motiv, credincioșii respectă foarte mult această zi.

Vinerea nu este bine ca oamenii să mănânce usturoi, pentru că sâmbătă dimineața se crede că se împărtășesc îngerii. Se spune că femeile tinere trebuie să respecte foarte mult această zi sfântă, altfel, acestea vor rămâne necăsătorite, acestea nu au voie să își taie unghiile sau să coasă deoarece își vor coase buzele, iar cele ce vor toarce într-o zi de
vineri, își vor încurca intestinele.

Credincioșii nu trebuie să scoată cenușa din sobă vinerea deoarece va fi urmărit de sărăcie, animalele sale se vor îmbolnăvi, iar puii vor fi furați de uliu. În cazul în care Crăciunul pică într-o zi de vineri, acesta prevestește o iarnă grea și geroasă.

Oamenii trebuie să știe că nu este bine să coacă pâine deoarece se crede că vor avea probleme mari în familie, mai ales dacă persoanele apropiate vor mânca din acest preparat realizat în casă.

Pentru ziua de vineri există mult mai multe tradiții ce aduc noroc pentru credincioși, una dintre acestea fiind ținutul postului. Se spune că orice persoană care ține post în ziua de vineri își va realiza toate dorințele și va avea un an plin de realizări. În această zi sfântă se ține post pentru iertarea păcatelor și pentru iubire de Dumnezeu.

Cine vrea să fie ferit de toate necazurile tot anul și nu să nu atragă nicio boală în viața sa trebuie să se spele într-o zi de vineri.

Rugăciune pe care să o rostim în ziua de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog, însă, Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta, ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, pierdut de nu mă vei cerca, sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mai multe

+ There are no comments

Add yours