Calendar Ortodox 6 aprilie 2023: Ce sărbătoare este joi? Rugăciunea pentru curățirea de patimi și iertarea păcatelor

Calendar ortodox 6 aprilie 2023. Sărbătoare joi în calendarul creștin, atunci când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului.

Calendar ortodox 6 aprilie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului, cel care a apărat cu tărie dreapta credință împotriva ereticilor. Sf Eutihie a fost fost patriarh al cetății Constantinopolului și a trăit viața în slujba Domnului.

Rugăciunea pentru curățirea de patimi și iertarea păcatelor pe care este bine să o rostești joi, 6 aprilie 2023.

Calendar ortodox 6 aprilie 2023. Sărbătoare

Calendar ortodox 6 aprilie 2023. Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului este sărbătorit în calendarul creștin ortodox în fiecare an la data de 6 aprilie.

Sfântul Eutihie, Patriarh al Constantinopolului, s-a născut în provincia Frigia și a fost crescut de părinți binecunoscuți și credincioși. De la o vârstă fragedă, viitorul sfânt a studiat științele.

În timpul acestor studii, Eutihie a aflat cu cât este mai măreață ințelepciunea lui Dumnezeu în comparație cu orice știință. După ce a realizat aceasta, el s-a alăturat unei mănăstiri din Amasia pentru a-și trăi viața în slujba Domnului.
În primii ani ca patriarh, Eutihie a convocat Sinodul V Ecumenic, la care au fost anatematizate unele erezii. Însă, deoarece chiar Împăratul Iustinian ar fi fost înșelat, Eutihie a avut mai mari probleme luptându-se cu erezia aftartodochetismului care susținea că Iisus Hristos nu putea să sufere în timpul morții de pe Cruce. Împăratul s-a mâniat pe Eutihie și l-a trimis în exil la o mănăstire a Amasiei în anul 565.

Trăind o viață ascetică în exil, sfântul a continuat să slujească Domnului cu sârguință. A vindecat bolnavi și a dezlegat pe mulți. După ce perșii au invadat și ruinat Amasia, sfântul s-a rugat Domnului ca grânele strânse să nu se termine; rugăciunea i-a fost ascultată. De asemenea Eutihie a primit darul profeției, el prezicând succesorii lui Iustinian.

După doisprezece ani de exil, în anul 577, Eutihie s-a întors la poziția ce i se cuvenea. La data de 6 aprilie, anul 582, și-a adunat clerul după care a adormit în pace.

Calendar ortodox 6 aprilie 2023. Rugăciunea zilei de joi

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, sărbătorit joi, 9 aprilie 2023 în calendarul ortodox

Troparul Sfântului Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Eutihie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Israel în adânc a luat urma şi pe prigonitorul faraon văzându-l înecat, a strigat: Lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbogăţindu-te cu virtuţi şi luminându-te cu luminile cele strălucitoare ale darurilor lui Dumnezeu, izbăveşte-mă de patimile ticăloşiei prin rugăciunile tale, ca să te laud, Preaînţelepte Ierarhe Eutihie.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viţă sădită din cer în curţile lui Dumnezeu ai odrăslit, adevărat îndestulată cu roadele faptelor celor bune, împreună şi cu ale minunilor, Sfinte Părinte Eutihie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcând mintea stăpână, ai biruit tirania patimilor, Cuvioase. Pentru aceea, înălţându-te cu aripile nepătimirii, ai ajuns tocmai la locaşurile lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind pe Ziditorul tău, precum a voit a Se întrupa mai presus de cuget din pântecele tău fără de sămânţă, te-ai arătat cu adevărat Stăpână a făpturilor, Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt…

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-te pe sineţi de tina patimilor prin multa osârdie, te-ai făcut locaş Duhului Sfânt, purtătorule de Dumnezeu, Strălucite Ierarhe Eutihie.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai fiu al zilei cu împărtăşirea luminii celei fără de materie şi cu strălucirea tămăduirilor celor adevărate goneşti stricăciunea patimilor cea întunecoasă, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie sugând laptele înfrânării, petrecând pururea în rugăciuni, ai ajuns la măsura vârstei lui Hristos cu adevărat, Ierarhe Strălucite Eutihie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deschizându-ţi cinstita gură, Părinte, ai tras duh şi ai îngrădit gura care a cugetat nedreptate, spre singură înălţimea întrupării lui Dumnezeu, Preaînţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Minunea dumnezeieştii tale naşteri, Curată, întrece toată rânduiala firii, că ai zămislit în pântece pe Dumnezeu mai presus de fire şi născându-L ai rămas pururea Fecioară.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu dumne­zeiască cuviinţă cântă, strigând: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu raza dumneze­iescului har, ai întunecat toate părerile ereticilor şi ai luminat adunările popoarelor celor credincioase, Preaînţelepte.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferind prigoniri pentru credinţă nu te-ai slăbit. Că ai avut ajutor pe Însuşi Hristos, Cel Ce era hulit, Ierarhe Preacinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înălţându-te Domnul, a întărit pe piatra adevărului paşii sufletului tău şi a împiedicat cugetele vrăjmaşilor cele îngâmfate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat negrăită şi neprice­pută este la cei din cer şi la cei de pe pământ taina naşterii tale celei cu dumnezeiască cuviinţă, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste Te rog luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, pe Cel Ce ne chemi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izgonindu-te fără dreptate, vitejeşte ai suferit despărţirea de turma care ţi-a fost dată, înţelepte părinte. Dar iarăşi te-ai întors la dânsa cu bucurie, mult fiind de toţi prealăudat.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu prin semn de pildă vezi acum slava lui Dumnezeu, de care din pruncie ai dorit-o, Fericite Eutihie. Ci, mai ales faţă către față o vezi acum, dezlegându-se oglinzile trupului, Părintele nostru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-ţi-se sufletul tău de ape dumnezeieşti, cu adevărat a izvorât Bisericii râuri de învăţături, Înţelepte Părinte Eutihie şi adapă brazdele ei, fericite părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti bună, Stăpână a lumii, miluieşte pe cei ce te mărturisim din suflet pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Căci pe tine te avem ocrotire nebiruită, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sălăşluitu-s-a Preasfânta Treime întru tine, că fiind curat de tulburarea patimilor şi cu adevărat te-a umplut de daruri, prin care pururea alungi toată boala, cugetătorule de Dumnezeu, Părinte Eutihie.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având în inima ta smerenie cu adevărat înălţătoare, te-ai înălţat şi toate măiestriile demonilor deodată le-ai umilit, Ierarhe al Domnului, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trecând marea vieţii fără de valuri, ai ajuns la limanurile Împărăţiei Cerurilor, Părinte, păstrând lui Dumnezeu poverile sufletului, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind plin de învăţăturile dreptei credinţe, la verdeaţa acestora ai păscut turma ta cea cuvântă­toare şi de apele cele tulburi cele împotriva dogmelor neîmpărtă­şită ai arătat-o, Cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Mai multe

+ There are no comments

Add yours