Cum va arăta factura la energie electrică pentru clienții casnici. Decizia luată de ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un Proiect de Ordin privind nou model al facturii de energie electrică pentru clienții casnici. Acesta a fost supus dezbaterii publice. Care sunt noutățile.

La ce se referă noile prevederi

Proiectul de Ordin vizează aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienților casnici.

Acesta are drept scop îmbunătățirea prevederilor cuprinse în legislația secundară și are în vedere modificarea contractului–cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a modelului de factură aplicabil clienților casnici, precum și a prețului din oferta de serviciu universal, care se aplică pe o perioada de minimum trei luni, notează Antena3.ro.

Astfel, noile prevederi se referă la:

– modul de comunicare a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor din partea furnizorului către clientul casnic;

– prețul de serviciu universal, facturare și condiții de plată; răspunderea contractuală;

– situațiile de încetare a contractului-cadru;

– sistarea temporară a furnizării energiei electrice; aplicarea taxelor și impozitelor;

– drepturile și obligațiile clientului casnic și ale furnizorului; situațiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică și etapele care se parcurg în acest sens;

– modul de constituire a garanțiilor financiare, în cazul consumatorilor vulnerabili;

– eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum trei luni sau convenită de părţi;

– obligația furnizorului să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Ce trebuie respectat începând cu 1 aprilie 2023

Facturile emise pentru consumul de energie electrică, înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023, pentru toţi clienţii casnici, să respecte modelul din Anexa 3, care cuprinde informații importante, precum: numărul şi data emiterii facturii, datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online, care să permită înregistrarea automată a solicitării.

Factura va cuprinde și informații precum: modalitatea de transmitere a indexului autocitit, intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile, numărul de telefon pus la dispoziţie de către OD (Operator de distribuție) la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică, data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată, perioada de facturare, cantitatea de energie electrică facturată, preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh, data scadentă a plăţii.

Printre anexele obligatorii ale contractului se numără și convenţia de consum încheiată de părţi, datele din anexele la contractul pentru prestarea serviciului de distribuție încheiat de furnizor cu operatorul reţelei electrice corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, condiţiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal și oferta pentru serviciul universal.

Mai multe

+ There are no comments

Add yours