Calendar Ortodox 6 februarie 2023: Ce sărbătoare este luni? Rugăciune pentru tămăduirea neputinţele sufleteşti şi trupeşti

Calendar ortodox 6 februarie. Sfinţii Ierarhi Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul Constantinopolului și Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare sunt sărbătoriți luni, 6 februarie 2023 în calendarul bisericesc.

Calendar ortodox 6 februarie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Ierarhi Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul Constantinopolului și Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare.

Rugăciune pentru tămăduirea neputinţele sufleteşti şi trupeşti pe care este bine să o rostească luni, 6 februarie 2023 toți credincioșii.

Calendar ortodox 6 februarie 2023. Sărbătoare zilei de azi

Calendar ortodox 6 februarie 2023. În fiecare an, la data de 6 februarie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Ierarhi Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul Constantinopolului și Sfântului Cuvios Varsanufie cel Mare.

Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei

A fost sfinţit episcop al oraşului Smirna (Asia Mică) de către Sfântul Ioan Evanghelistul.

Înainte de trecerea la cele veşnice, Episcopul Vucol şi-a încredinţat eparhia vrednicului său urmaş Policarp.

Ca episcop, Vucol a apărat învăţătura apostolică împotriva ereziei lui Marcian.

Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare

A trăit în secolul al VI-lea, în timpul domniei împăratului Iustinian I (483-565). A dus o viaţă ascetică în Mănăstirea Avvei Seridus (Serid sau Serida) din Palestina, lângă oraşul Gaza.

A învăţat pe toţi cei care veneau la el că nu trebuie făcut nimic fără a-l întreba mai înainte pe părintele nostru duhovnicesc.

A trecut la Domnul în anul 540, în chip minunat.
Sfântul Ierarh Fotie, Patriarhul Constantinopolului

S-a născut în această cetate la anul 810, din părinţii dreptcredincioşi, Irina şi Serghie, fratele Sfintei Împărătese Teodora şi rudă cu Sfântul Patriarh Tarasie.

Fotie a studiat ştiinţele profane, dar şi Sfintele Scripturi, scrierile Sfinţilor Părinţi şi canoanele Bisericii. Patriarhul a fost întronizat la Praznicul Naşterii Domnului din anul 858. Pentru că a mustrat păcatele împăraţilor, a fost izgonit din scaun, dar readus apoi cu cinste.

A scris cărţi cu caracter învăţătoresc, juridic şi literar. Sfântul Fotie a pus început încreştinării popoarelor slave în credinţa ortodoxă a Răsăritului.

Calendar ortodox 6 februarie 2023. Rugăciune
Condacul 1

Pe Sfinții Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul, mlădițe ale vieții sfinte care au înflorit cu har îmbelșugat spre bucuria sufletelor noastre, îi lăudăm și îi slăvim căci unul a fost fântână adâncă a învățăturilor și celălalt ca o gură dumnezeiască a proorociei. Iar voi rugați-vă pentru noi care vă chemăm: Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Icosul 1

Ați fost mirarea cetelor Îngerești trăind în trup dar fiind fără de el, mare vorbitor cu Dumnezeu Varsanufie și Ioan de Dumnezeu văzătorul, strălucind într-un cuget și într-o viețuire asemenea îngerilor, iar noi vă slăvim:

Bucurați-vă, povățuind din dumnezeiasca înțelepciune;

Bucurați-vă, sădind râvna mântuitoare;

Bucurați-vă, trăind viața în afara trupului;

Bucurați-vă, cei aprinși de strălucirea harului;

Bucurați-vă, sfetnicele Mângâietorului Hristos;

Bucurați-vă, cei renumiți prin bogăția harismelor dumnezeiești;

Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 2

Alegând să zbori spre Cer cu aripi îngerești, te-ai dăruit cu totul lui Dumnezeu și ai îmbrăcat haina călugăriei, Sfinte Varsanufie, iar El te-a primit și te-a dat poporului ca învățător cu dumnezeiească agoniseală a înțelepciunii, fiind pildă nerătăcită și far luminos al celor care căutau să ajungă la mântuire, strigându-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ai deschis Poarta Cerului cu rugăciunile tale, Sfinte Cuvioase Varsanufie, și adunând îndrăzneală la Dumnezeu ai dus la Picioarele Lui sufletele chinuite care alergau la tine pentru mângâiere. Ridică-ne și pe noi în duh acolo unde răul nu ne poate atinge, iar noi te chemăm:

Bucură-te, vas de mult preț al cugetării celei drepte;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru păcătoși;

Bucură-te, călăuză cu multă dicernere;

Bucură-te, adunând spre mântuire mulțimea îndurerată;

Bucură-te, sfătuind spre viața veșnică sufletele rătăcite;

Bucură-te, îndemnătorul monahilor la mai multă dăruire;

Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 3

Chemarea către Hristos ți-a fost îmbogățită cu har biruind prin viața plină de virtuți, Sfinte Ioan Profetul, și locuind lângă duhovnicul tău Sfântul Varsanufie ai luptat împreună cu el lupta cea bună și fără oprire te-ai închinat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Iubind nevoința ca jertfă fără de sânge, ai viețuit îngerește în lume și mintea ta cea curată s-a luminat cu tainele cele pogorâte din Înaltul Cerului, primind de la Dumnezeu darul prorociei, Sfinte Cuvioase Ioan. Te rugăm primește aceste cuvinte de la noi:

Bucură-te, păzindu-ne în legătura dragostei;

Bucură-te, cel înălțat cu duhul la vederea celor nevăzute;

Bucură-te, pătrunzător dincolo de haina materiei;

Bucură-te, văzător peste granița timpului;

Bucură-te, înțelegând începutul și sfârșitul lucrurilor;

Bucură-te, descoperitorul uneltirilor diavolești;

Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 4

Ai strălucit ca o stea luminoasă în Egipt, Sfinte Varsanufie cel Mare, ajungând cu viețuirea în Palestina la mănăstirea lui Ava Seridus, și ai povățuit obștea de călugări din chilia ta, zăvorât, trimițând mesaje scrise prin egumenul Mănăstirii, care era singurul la care îi deschideai ușa chiliei și care s-a bucurat pentru tine: Aliluia!

Icosul 4

I-ai uimit pe toți prin limpezimea cuvântului și prin puterea de a pătrunde problemele celor pe care nu îi vedeai niciodată, Sfinte Varsanufie, fiind îmbogățit de negrăitele daruri dumnezeiești. Ne minunăm de acestea și te lăudăm:

Bucură-te, cel numit ”Comoara Duhului Sfânt”;

Bucură-te, învățător înțelept al monahilor;

Bucură-te, că Dumnezeu ți-a dat stăpânirea peste vrăjmașii văzuți și nevăzuți;

Bucură-te, cel ce răstorni scaunele celor puternici în răutate;

Bucură-te, că părjolești cu focul harului pământul fărădelegii;

Bucură-te, că vânturi nedreptatea cu viforul celui Preaînalt;

Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 5

Lepădând legătura lumească te-ai făcut sălaj al Domnului Hristos, Sfinte Ioan, așa încât ai văzut cele viitoare cu ochi cunoscători ca un proroc dumnezeiesc, arătându-te ca un pribeag în cele vremelnice și căutând neîncetat spre Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Făcându-ți chilia lângă cea a Sfântului Varsanufie, ai iubit tăcerea și te-ai învrednicit de a vedea slava dumneziească încă din trupul cel muritor, Sfinte Ioan Profetul. Fiind povățuitor deodată cu învățătorul tău pentru obștea mănăstirii și pentru mulțime de credincioși, din smerenie adeseori îi trimiteai să ia sfat de la acesta, iar noi te slăvim așa:

Bucură-te, cel făptuitor în toate virtuțile;

Bucură-te, cel ridicat pe culmile înainte-vederii;

Bucură-te, luminând cu lucirea nepătimirii;

Bucură-te, harfă ce cântă armonia Duhului Sfânt;

Bucură-te, purtător de viață ascetică;

Bucură-te, povățuitor dumnezeiesc al harului;

Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Calendar ortodox. Sărbători februarie 2023
1 M Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Post. Nu se fac nunți)

2 J (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Nu se fac nunți)

3 V Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie

5 D Sf. Mc. Agata și Teodula (Începutul Triodului) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

6 L Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare

7 M Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia (Harți)

9 J Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor

10 V †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina (Harți)

11 S Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ.

12 D Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2

13 L Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei

14 M Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam

15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului

17 V Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei (Pomenirea morților- Moșii de iarnă)

19 D Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3

20 L Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

22 M Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

24 V † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)

25 S Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Sâmbăta Sf. Cuvioși) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

26 D Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți) Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4

27 L Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

28 M †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patr. Alexandriei (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

Mai multe

+ There are no comments

Add yours