Mărturisește pe Isus ca Domn în acest Crăciun

Augustin a scris: „Hristos nu este prețuit deloc dacă nu este prețuit mai presus de orice”.

Când mărturisim cu gura noastră că „Isus este Domnul”, recunoaștem autoritatea Sa absolută, nelimitată și universală asupra întregii creații. Acest termen „Domn” este tradus ca „Iehova” în Vechiul Testament. Iehova este cel mai înalt și mai sacru nume pentru Dumnezeu folosit de poporul evreu. Iehova vorbește despre existența de sine, eternitate și dorința lui Dumnezeu de a Se dezvălui omenirii în așa fel încât să putem cunoaște și să ne raportăm la El.

Declarând „Isus este Domnul” recunoaștem, de asemenea, proprietatea lui. Scriptura ne învață că am fost „răscumpărați” (Marcu 10:45), „cumpărați” (II Corinteni 6:20) și „cumpărați” (Apocalipsa 5:9) prin moartea lui Isus, pentru a putea fi eliberați din sclavie a păcatului pentru a „deveni robi ai lui Dumnezeu” (Romani 5:22). Prin urmare, abandonându-ne controlului său suprem. Apostolul Pavel ne dă un exemplu frumos în scris: „Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Galateni 2:20).Mărturisirea, declararea și afirmarea domniei lui Hristos este doar o parte a ecuației, Pavel continuă afirmând: „și crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți” (Romani 10:9). Mărturisirea este consimțământul intelectual la adevărurile Evangheliei, dar „a crede în inima ta” este un act volitiv al voinței tale. Este o încredințare a vieții și a eternității cuiva Domnului înviat și Mântuitorului viu. Învierea lui Isus Hristos este chiar centrul credinței creștine. Un autor a scris: „În afară de înviere, creștinismul ar fi puțin mai mult decât un sistem etic bine intenționat”. Vedem că învierea este în centrul predicării apostolilor, Petru a declarat: „Dumnezeul strămoșilor noștri L-a înviat pe Isus din morți – pe care L-ați ucis atârnându-l pe cruce. Dumnezeu l-a înălțat la dreapta Sa ca Domn și Mântuitor, ca să aducă pe Israel la pocăință și să le ierte păcatele” (Fapte 5:30-31).

Mărturisirea este expresia verbală a celor mai profunde convingeri ale noastre și, totuși, credințele noastre sincere ne vor duce întotdeauna la transformarea personală (Romani 6:1-7). Aceasta nu este o afirmație „ori/sau” ci un adevăr „amândouă/și”. Trebuie să mărturisim și să credem că Domnul Isus este viu și are autoritate activă asupra vieților. Prin urmare, putem face această mărturisire foarte personală că Isus este Domnul meu Înviat și Mântuitorul meu viu.Rugăciunea mea pentru voi în acest Crăciun, când încheiem un an atât de dificil, este să nu fim oameni care consumă creștinismul, ci să fim oameni consumați de Domnul Isus Hristos cel viu.

Vă mulțumim pentru încurajare, sprijin personal și angajament financiar față de Converge MidAmerica pe măsură ce începem și întărim biserici care au declarat că Isus Hristos este DOMNUL!

Mai multe

+ There are no comments

Add yours