De ce a botezat Ioan

Una dintre cele mai bune explicații ale botezului în apă se găsește în Romani 6:1-7.

Ne învață că trebuie să murim pentru păcat, să fim îngropați în apă și apoi să fim înviați pentru a merge într-o viață nouă, așa cum Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat. Acest botez plasează pe cineva „în Hristos Isus” (Romani 6:3; Gal. 3:27). Cu ocazia „înnoirii vieții” (Romani 6:4) prin supunerea lui Hristos în botez, nu este de mirare de ce Pavel susține că, dacă cineva „este în Hristos, este o făptură nouă” (2 Cor. 5: 17). Ni se mai spune: „Dacă ne-am uniți cu El în asemănarea morții Lui, cu siguranță vom fi și în asemănarea învierii Lui” (Romani 6:5). Ce minunată asigurare din Cuvântul lui Dumnezeu!

Când luăm în considerare acest punct în contextul întregului Noul Testament, o întrebare care apare în mod natural este: „De ce a botezat Ioan Botezătorul?” Dacă botezul trebuie să unească pe cineva cu moartea, înmormântarea și învierea lui Hristos, cum a putut Ioan să boteze oamenii înainte ca Isus să fi murit? O altă întrebare nedumerită apare când vedem că Ioan „a apărut în pustie propovăduind un botez al pocăinței pentru iertarea păcatelor” (Marcu 1:4). Moartea lui Isus nu avusese loc în acest moment; prin urmare, toți cei care doreau să trăiască o viață evlavioasă trebuiau să se supună Legii lui Moise (Evr. 8-9). Nu a impus Legea lui Moise sacrificiile de animale ca parte a planului lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor? Într-adevăr, a făcut-o (Lev. 4). Atunci, de ce a predat Ioan botezul?

IDENTITATEA LUI IOAN BOTEZATORUL
Ioan Botezătorul este o persoană foarte cheie în Evanghelia lui Isus Hristos. În primul rând, trebuie stabilit că Ioan Botezătorul nu a fost membru al Denominației Baptiste și nici nu a înființat Biserica Baptistă. El a trăit și a murit ca evreu sub Legea lui Moise cu 1.600 de ani înainte ca Biserica Baptistă să înceapă. Prima dată când cuvântul biserică este folosit în Biblia engleză este găsită după ce Ioan Botezătorul fusese deja executat (Matei 16:18). Biserica la care se referă Isus este numită și împărăția (Matei 16:19; Col. 1:13-14), iar Ioan Botezătorul nu a văzut niciodată împărăția pe pământ (Matei 11:11). Biblia nu menționează niciodată o biserică baptistă. Ioan este singurul din Biblie care este numit baptist. Motivul pentru care i s-a dat acest titlu este pentru că a apărut pe scenă propovăduind botezul (Marcu 1:4). A-l numi pe Ioan Botezător înseamnă a-l numi botezator.

We must also establish that John the Baptist is not the same as John the apostle. John the Baptist came before Jesus, and John the apostle was chosen by Jesus (Matt. 4:21-22). John the Baptist was executed in the middle of Christ’s earthly ministry (Matt. 14:1-12). As far as we know, John the apostle was the last of Jesus’ apostles living, surviving about sixty years after Jesus’ crucifixion and resurrection. During the apostle’s Great Commission, he authored five New Testament books (The Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, and Revelation). However, the only words of John the Baptist we have recorded are found in books written by men other than him. John the Baptist was Jesus’ older relative in the flesh (Luke 1:36-37). John the apostle was not related to Christ in the flesh, but was known as “the disciple whom Jesus loved” (John 21:20-24).

Mai multe

+ There are no comments

Add yours